Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Teatralne
im. Adama Tarna

SCENA DLA KAŻDEGO W ZASIĘGU MOŻLIWOŚCI

Zapraszamy do pracy w grupie teatralnej oraz do udziału w zajęciach rozwijających umiejętności posługiwania się językiem polskim na scenie, przed kamerą i mikrofonem. Nasz teatr jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, czy posiadanych umiejętności. 

Kanadyjska premiera filozoficznej bajki Stefana Themersona!

OBSADA (widoczni od lewej): Monika Niedzielko (as Żona Karabiniera, Pani Metaferejn, Zakręcony Człowieczek), Artur Kuzmicz (Kapitan Metaferejn, Premier), Dorota Bełkowska Wołoczko (Karabinier, Czarny Wilk, Król Pingwin), Eryka Sosnowska (tytułowy Pędrek Wyrzutek), Iwona Tomczak (Kapelusznik, Koza, Archilides); po drugiej stronie kamery – Krzysztof Wołoczko (Profesor Wielbłąd)

Scenariusz na podstawie książki Stefana Themersona, adaptacja sceniczna i reżyseria: Krzysztof Wołoczko

Krótka historia

Teatr im. Adama Tarna powstał w marcu 2020 jako bezpieczne miejsce spotkań artystycznych i wymiany intelektualnej podczas pandemii. Pierwsza próba czytana bajki filozoficznej pt. “Przygody Pędrka Wyrzutka” wg Stefana Themersona odbyła się 1 sierpnia 2020 roku w Surrey z zachowaniem stosownego dystansu między aktorami…

Mimo kolejnych restrykcji sanitarnych spotkania i próby teatru odbywały się systematycznie, a skład zespołu powiększył się nawet o kilka osób po promocyjnej akcji plakatowej w polskich sklepach. Szukając wirtualnego kontaktu z publicznością rozpoczęliśmy nagrania do radiowej wersji “Przygód Pędrka Wyrzutka” by przygotować się w ten sposób do występu na realnej scenie. Efekty naszej pracy publikowaliśmy systematycznie na YouTube. 

We wrześniu w 2020 roku Teatr im. Adama Tarna został formalnie zarejestrowany w British Columbia Registries jako “The Adam Tarn Polish-Canadian Theatre Society” pod numerem S0073969

Głównym celem naszego stowarzyszenia jest stworzenie nowego miejsca aktywności kulturalnej na mapie Vancouver, które będzie domem pracy twórczej dla aktorów, mimów, tancerzy, wokalistów, muzyków, malarzy,  scenografów oraz mistrzów różnego rodzaju rzemiosł teatralnych bez których nie powstałoby żadne przedstawienie na świecie. 

Naszą misją jest budowanie kultury dialogu poprzez organizowanie przedstawień, spotkań i konfrontacji kulturalnych popularyzujących wzajemnie dorobek twórców z Polski i Kanady, co było życiową ideą naszego patrona Adama Tarna. 

Adam Tarn (1902-1975)

Adam Tarn – patron naszego teatru – był twórcą oraz redaktorem naczelnym polskiego pisma “Dialog” poświęconego dramaturgii teatralnej, filmowej i radiowej. Erudyta, pisarz, tłumacz, krytyk sztuki, a także niekwestionowany odkrywca i promotor talentu Sławomira Mrożka. W redakcji “Dialogu” udało się stworzyć Tarnowi coś w rodzaju klubu, miejsca pół oficjalnych spotkań warszawskich intelektualistów oraz artystów, gdzie dyskutowano o kulturze i polityce. W 1968 został zmuszony do emigrowania z Polski i zamieszkał w Calgary. Od grudnia 1968 pracował jako wykładowca dramatu europejskiego na University of Calgary i redagował tam założone przez siebie pismo “Drama at Calgary. Po trzech latach przeniósł się do Ottawy i do 1973 roku wykładał na tamtejszym uniwersytecie.

Program teatralny

Książka “Przygody Pędrka Wyrzutka” Stefana Themersona została napisana po polsku, a opublikowana także po angielsku i francusku pod redakcją samego autora. Nie ma więc chyba książki lepiej nadającej się do adaptacji na scenę dla teatru polonijnego w Kanadzie, niż bajka Stefana Thenersona! 

Tytułowy bohater niczym emigrant przeżywa podczas swojej wędrówki przygody z własną tożsamością pytając kim jest, bo Pędrek czuje się sobą, czyli Pędrkiem Wyrzutkiem, ale nie wie kim jest Pędrek Wyrzutek. 

Na swej drodze Pędrek spotyka szereg dziwnych postaci, które mają powiązania z ciemnymi stronami cywilizacji, takimi jak plaga biurokracji,  głupota wojny, tchórzostwo i pochlebstwo, ale także doświadcza jasnej strony życia, gdzie znajduje miłość, poezję i mądrość. Przygody Pędrka nie mają zakończenia. Odkrycie, że jest się tylko sobą, nie jest przecież żadnym zakończeniem, tylko początkiem następnej życiowej przygody…  

Zdjęcia z pierwszej próby czytanej do “Przygód Pędrak Wyrzutka” 1 sierpnia 2020 w Caffe Tiger w Surrey: Henryka Nusser (Pani Metaferejn) i E. Gugnacka (Pędrek Wyrzutek), Maria Antonina Harding (Mona Antymagata) i D. Bełkowska (Wilk).

Program radiowo-teatralny

Przygody Pędrka Wyrzutka” według książki Stefana Themersona i w reżyserii Krzysztofa Wołoczko, to pierwsza radiowa realizacja naszego teatru. Nie jest to pełnoformatowe słuchowisko, ale brzmi jak porządnie udramatyzowana audycja radiowa. W opracowaniu graficznym wykorzystano oryginalne ilustracje Franciszki Themerson, mają pomóc słuchaczom przenieść się do krainy absurdu, po której wędruje Pędrek Wyrzutek. 

Nagrania radiowe okazały się praktyczną formą udziału aktorów w przygotowaniu przedstawienia i z pewnością będziemy z niej korzystać podczas realizacji następnych projektów. 

Jak możesz nas wspierać

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Teatralne im. Adama Tarna jest organizacją non-profit. Jeśli możesz, rozważ wsparcie naszej misji budowania kultury dialogu poprzez teatr.

Potrzebujemy Twoich darowizn, by realizować nowe przedstawienia i projekty. Nie musi to być duża darowizna, aby nam pomóc. Jeśli wiele osób wniesie swój wkład, to wystarczy niewielka kwota, by utrzymać nasz teatr w dobrej kondycji. 

Darowizy można przesłać za pośrednictwem Interac e-Transfer na adres e-mail: office@adamtarntheatre.ca (skopiuj ten e-mail i wklej go podczas dodawania nowego odbiorcy  w formularzu e-Transfer na stronie Twojego banku).

Wszystkie osoby, które prześlą darowiznę, pojawią się na liście naszych wspaniałych darczyńców!

The Adam Tarn Polish-Canadian Theatre Society is a non-profit organization. If you can, please consider supporting our mission of building a culture of a dialogue through theatre.

We need your donations to have more resources to produce new programs and implement new projects. It doesn’t take a large donation to help us. If many of us contribute, a small amount is enough to maintain the Teatr im. Adam Tarna in good shape.

In case you want to donate, please send via Interac e-Transfer using our e-mail address: office@adamtarntheatre.ca                        (simply copy this e-mail and paste it when you are adding your new recipient in the e-Transfer form at your bank’s website).

Ah, and if you donate you’ll appear in our glorious list of donors!

Organizacje partnerskie i patronackie

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Teatralne im. Adama Tarna jest partnerem Polskiego Instytutu Teatralnego w Nowym Jorku. 

Z zacnym zespołem organizatorów życia teatralnego w nowojorskiej metropolii współpracujemy przy “Bobkowski Project” oraz realizacji podcastów o tematyce kulturalnej. Mamy nadzieję, że ta obustronnie korzystana współpraca przyniesie nam wiele radości i sukcesów. Iza Laskowska i Olga Szulc dziękujemy!